Velkommen...

Innkallelse til årsmøte 2018

Innkallelse til årsmøte 2018

Det innkalles herved til årsmøte i Romanifolkets Forening Lørdag 10. mars 2018. Årsmøtet er en forenings høyeste myndighet og det er uhyre viktig at flest mulig medlemmer møter opp og bruker sin stemmerett. På årsmøtet er det DU som skal være med å bestemme foreningens fremtid. Styret håper at alle medlemmer ser nytten av å bruke stemmeretten og at foreningen gjennomfører et årsmøte av kvalitet.

Les mer
Medlemsmøte på Klepp

Medlemsmøte på Klepp

Lørdag den 27. Januar avholdt vi årets første medlemsmøte. Denne gang på Fredheimsloftet på Klepp Frivilligsentral.

Les mer
Årsmøte 2017 avholdt

Årsmøte 2017 avholdt

Den 18. Mars gjennomførte Romanifolkets Forening sitt årsmøte for 2017. Årsmøtet ble avviklet på Klepp Frivilligsentral og et nytt styre ble valgt.

Les mer
Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og alle medlemmer bes møte her for å bruke stemmeretten sin. Det er dere som er foreningen, det er dere som bestemmer Romanifolkets Forenings fremtid! Lørdag 18. mars er dagen du må møte opp på Klepp for å bruke stemmeretten din!

Les mer
Hvil i fred Reidun

Hvil i fred Reidun

Det var med sjokk og vantro vi i kveld mottok beskjeden om at Reidun Ellertsen i dag falt bort. Reidun var en person som hadde et stort hjerte for alle rundt seg, og samtidig en kvinne med bein i nasen som sa sine meninger uansett hva. I tillegg brant hun også for vårt folks rettigheter og var lenge med å bidro i lokalt organisasjonsarbeid for vårt folk.

Les mer